RESULT AT A GLANCE : CLASS XII : 2014-15
TOTAL NO. OF STUDENTS APPEARED 192
NO. OF STUDENTS SECURING 90% AND ABOVE IN AGG. 25
NO. OF STUDENTS SECURING 75%-89% IN AGGREGATE 84
NO. OF STUDENTS SECURING 60%-74% IN AGGREGATE 75
TOTAL NO. OF FIRST DIVISIONERS (AGGREGATE) 184
TOTAL NO. OF DISTINCTION HOLDERS(AGGREGATE) 109
TOTAL NO. OF DISTINCTION (SUBJECT-WISE) 474
TOTAL NO. OF FIRST DIVISIONS (SUBJECT-WISE) 768
90% AND ABOVE SCORE IN DIFFERENT SUBJECTS 201
OVERALL QPI 77.4
 
HIGHEST PCM : ADITYA RAJ 96%
HIGHEST PCB : PIYUSH BANSAL 93.7%
STUDENTS GETTING 90% AND ABOVE IN AGGREGATE (BEST-4) : CLASS-XII
NAME OF THE STUDENT PERCENTAGE
ADITYA RAJ 95.75
HARSHIT VARSHNEY 95
PAVITR ROYAL 95
SHIVANI TULI 95
VASUDHA CHANANA 95
AKSHITA JAIN 95
GAUTAM NIGAM 95
KRISHAN TANEJA 95
TAVISHI GARG 95
TANVI GUPTA 94.5
ABHISHEK SINHA 94.5
CHETAN KARGETI 94.5
PIYUSH BANSAL 94
NALIN MADAHAR 94
VIDUSHI RAZDAN 94
NISHA TAYAL 93.25
DEEKSHA GAIROLA 93
MANI DIXIT 92.5
SMRITI SHARMA 92.25
YASHIKA 91.75
MEGHA SIKARWAR 91.5
HARSHIT ARORA 91.5
ATHARVA KAPOOR 91.25
MAHISH KUMAR GURU 90.75
UDISH SWAMI 90
SUBJECT - TOPPERS
S.NO. SUBJECT NAME OF THE STUDENT MARKS
1 ENGLISH DIKSHA ARYA, FAIZA RAGHIB, HRIDEY SEHGAL, KANIKA TYAGI, KASHISH VERMA, MEGHA SIKARWAR, NEHA SINGH, PIYUSH BANSAL, ISHIKA KEDWAL, MANI DIXIT, YASHIKA, MANSI MITTAL, HARSHIT VARSHNEY, MAHISH KUMAR GURU, NALIN MADAHAR, SMRITI SHARMA, VARSHA CHAUHAN, VIDUSHI RAZDAN, YASH GUPTA, ABHIJEET MISHRA, AMAN DANG, CINTHIYA SINGH, HARSHIT ARORA, HIMANSHU VERMA, HRIDAYEDEEP GUPTA, KRITIKA GOEL, PUNEET PANDEY, VASU SHARMA,ADITYA RAJ, PAVITR ROYAL, SHIVANI TULI, VASUDHA CHANANA, AKSHITA JAIN, AYUSH GUPTA, DIVYA ARYA, GAUTAM NIGAM, KRISHAN TANEJA, RISHABH YADAV, TAVISHI GARG, UDISH SWAMI, ATHARVA KAPOOR, TARINI TANDON 95
2 MATHEMATICS ADITYA RAJ 96
3 HINDI INNAMA ZEHRA RIZVI 90
4 PSYCHOLOGY MEGHA SIKARWAR 94
5 PHYSICS PIYUSH BANSAL, TANVI GUPTA, ABHISHEK SINHA, CHETAN KARGETI, HARSHIT VARSHNEY, NALIN MADAHAR, ADITYA RAJ 95
6 CHEMISTRY ADITYA RAJ 97
7 BIOLOGY MANI DIXIT 93
8 COMPUTER SCIENCE SARTHAK GUPTA 95
9 PHYSICAL EDUCATION PRATISHTHA KHURANA 87
10 BIOTECHNOLOGY DEEKSHA GAIROLA 98
11 ECONOMICS ADITYA RAJ, PAVITR ROYAL, SHIVANI TULI, VASUDHA CHANANA, AKSHITA JAIN, GAUTAM NIGAM, KRISHAN TANEJA, TAVISHI GARG 95
12 BUSINESS STUDIES PAVITR ROYAL, PRIYANSHU JAIN, SHIVANI TULI, KANIKA BHATIA, VASUDHA CHANANA, AKSHITA JAIN, AYUSH GUPTA, GAUTAM NIGAM, KRISHAN TANEJA, NITIN ROY, RISHABH YADAV, TAVISHI GARG, ATHARVA KAPOOR 95
13 ACCOUNTANCY NISHA TAYAL, PAVITR ROYAL, SHIVANI TULI, VASUDHA CHANANA, AKSHITA JAIN, GAUTAM NIGAM, KRISHAN TANEJA, NAMAN JAIN, TAVISHI GARG 95
14 INFORMATICS PRACTICES SHAGUN AGGARWAL 90
15 FASHION STUDIES DIVYA SHARMA 97
16 LEGAL STUDIES VASUDHA CHANANA 92
17 DATA MANAGEMENT APPLICATION TARINI TANDON 82
18 WEB APPLICATIONS SHAGUN AGGARWAL 87
19 MASS MEDIA STUDIES ATHARVA KAPOOR 97
20 FRENCH (ADDL.) CHARUL SINGH 72